Category Archives: Trà Ô Long

Trà Đại Hồng Bào: Đệ Nhất Nham Trà Vũ Di

Trà Đại Hồng Bào có một thời gian hot rần rần trên các nhóm trà [...]

Trà Thiết Quan Âm: 4 Điều Cơ Bản Nên Biết

1. TRÀ THIẾT QUAN ÂM LÀ GÌ? Trà Thiết Quan Âm là một loại trà [...]

7 Loại Trà Cơ Bản Từ Cây Trà (Camellia Sinensis)

Bạn có biết rằng từ cùng một cây trà thì chúng ta thì chúng ta [...]

Nên Pha Trà Ô Long Bằng Ấm Tử Sa Nào?

Trà Ô Long là một nhóm trà được yêu thích ở Việt Nam. Trong giới [...]