Thẳng từ vườn nhà. Đến chén trà của bạn.

Danh Trà là gia đình với 4 thế hệ có nghề trà truyền thống. Mong mỏi của chúng tôi không chỉ là quảng bá dòng trà xanh truyền thống của quê hương Thái Nguyên. Mà còn góp phần giúp giới thiệu những dòng trà đặc sản khác của đất nước Việt Nam.

MUA TRÀ

CÁC NHÓM TRÀ ĐẶC SẢN

Các dòng trà đặc sản đến từ các vùng trà danh tiếng của Việt Nam.

Danh Trà 2
TRÀ XANH

Danh Trà 3
BẠCH TRÀ
trà đen
HỒNG TRÀ
trà phổ nhĩ, trà shan tuyết
TRÀ PHỔ NHĨ