VỤ XUÂN 2021!

HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT

Hồng Trà Shan Tuyết Cổ Thụ phẩm cao nhất. Chỉ duy nhất phần búp trà non nhất được thu hoạch.

Xem Sản Phẩm

Về Danh Trà

Chúng tôi là gia đình có nghề trà được cha truyền con nối ở Thái Nguyên từ năm 1937. Thái Nguyên được xem là vùng trà xanh trung du tốt nhất của Việt Nam. Ngoài chuyên môn làm trà xanh thì chúng tôi còn hợp tác với đồng bào thiểu số ở các vùng núi phía Bắc để sản xuất các loại trà từ giống trà shan tuyết cổ thụ.