Showing all 8 results

150,000
110,000

Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên

Trà Nõn Tôm (100g) – Trà Tân Cương Hảo Hạng

80,000
50,000

Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên

Trà Móc Câu 100g – Trà Tân Cương Cao Cấp

45,000

Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên

Trà Bát Tiên 100g – Trà Tân Cương Cao Cấp

35,000

Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên

Trà Móc Câu 100g – Trà Thái Nguyên Loại Tốt

15,000