Bài viết được gắn thẻ ‘lục trà’

  • Hồng trà và lục trà: 5 điểm cơ bản để phân biệt

    Viết bởi Tiến Vũ

    Hồng trà và lục trà là 2 loại trà đều được làm từ cây trà (Camellia sinensis). Thế nhưng do cách…

    Xem thêm