Tag Archives: nham trà

Trà Đại Hồng Bào: Đệ Nhất Nham Trà Vũ Di

Trà Đại Hồng Bào có một thời gian hot rần rần trên các nhóm trà [...]

Nên Pha Trà Ô Long Bằng Ấm Tử Sa Nào?

Trà Ô Long là một nhóm trà được yêu thích ở Việt Nam. Trong giới [...]