Category Archives: Cây Trà

Trà Shan Tuyết: 5 Nhóm Trà Ngon Từ Cây Trà Cổ Thụ

Trà Shan Tuyết là một loại trà đặc sản nổi tiếng của vùng miền núi [...]

Tên Khoa Học Của Cây Trà (Camellia Sinensis) Đến Từ Đâu?

Bạn có biết răng từ cùng một cây trà thì chúng ta có thể làm [...]