Posts tagged with ‘trà’

  • trà, phật giáo, thiền, trà đạo nhật bản, lục vũ, trà kinh

    Trà và Phật Giáo: mối quan hệ không thể tách rời

    Trà không chỉ là thức uống giải khát hay thú vui đơn thuần của các nhà sư, mà còn còn…

    Read more