Posts tagged with ‘festival trà’

  • lễ hội trà, festival trà, trà tân cương, trà thái nguyên

    Lễ hội trà Hương Sắc Trà Xuân ở Tân Cương

    Thái Nguyên được xem là đất trà nên những lễ hội nơi đây chủ yếu xoay quanh cây trà. Lễ…

    Read more