Thái Nguyên được ví là “đệ nhất danh trà” của Việt Nam. Lý do rất đơn giản. Người Việt thích uống nhất là trà xanh. Mà Thái Nguyên được xem là vùng trà xanh tốt nhất nước ta.

Danh Trà là gia đình có nghề trà ở Thái Nguyên từ năm 1937. Tức là chúng tôi may mắn giữ được truyền thống gia đình qua 4 đời.

Mọi sản phẩm trà xanh của Danh Trà đều được chế biến và đóng gói ngay tại vườn. Để đúng với phương châm là “Thẳng từ vườn nhà đến chén trà của bạn”.

Lưu ý: trà xanh Thái Nguyên , trà Tân Cương hay trà Bắc đều là trà Thái Nguyên hết.