5 Cách Pha Trà Phổ Biến & Lâu Đời
|

5 Cách Pha Trà Phổ Biến & Lâu Đời

Pha trà về cơ bản là dùng nước để chiết lấy chất cũng như hương vị của lá trà. Thế nhưng đã có nhiều cách pha trà đã được sáng tạo ra để phù hợp với văn hoá cũng như từng loại trà. Và sau đây là 5 cách pha trà phổ biến nhất trên…