BẢNG GIÁ

1. Trà xanh Thái Nguyên

Trà xanh Thái Nguyên là dòng trà xanh đặc sản của vùng trà Thái Nguyên. Đây được xem là loại trà đặc sản nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Dòng trà này còn được biết với tên Trà Bắc hay Trà Móc Câu.

Bảng Giá Trà Sỉ 5
Tên TràGiá (nghìn đồng / kg)
Trà Thái Nguyên TN655
Trà Thái Nguyên TN560
Trà Thái Nguyên TN470
Trà Thái Nguyên TN380
Trà Thái Nguyên TN290
Trà Thái Nguyên TN1100
 Trà Tân Cương T7120
 Trà Tân Cương T6140
 Trà Tân Cương T5160
 Trà Tân Cương T4180
 Trà Tân Cương T3200
Trà Tân Cương T2220
Trà Tân Cương T1250
Trà Móc Câu M5300
Trà Móc Câu M4350
Trà Móc Câu M3400
Trà Móc Câu M2450
Trà Móc Câu M1500
Trà Nõn Tôm N2600
Trà Nõn Tôm N1800
Trà Nõn Tôm NDB1.300
Số lượng đặt hàng tối thiểu là 10kg. Vui lòng liên hệ nếu có nhu cầu đặt ít hơn. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

2. Bạch Trà Shan Tuyết

bạch trà, trà trắng
Tên TràGiá (nghìn đồng / kg)
Bạch Trà Mẫu Đơn (Rời)600
Bạch Trà Mẫu Đơn (Bánh 300g)300
Bạch Trà (100% Tôm)2.200
Số lượng đặt hàng tối thiểu là 10kg. Vui lòng liên hệ nếu có nhu cầu đặt ít hơn. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

3. Hồng Trà Shan Tuyết

Bảng Giá Trà Sỉ 6
Tên TràGiá (nghìn đồng / kg)
Hồng Trà Shan Tuyết (2 Lá)350
Hồng Trà Shan Tuyết (1 Lá)500
Hồng Trà Shan Tuyết (1 Lá – Đặc Biệt)1.200
Hồng Trà Shan Tuyết (100% Tôm)2.300
Số lượng đặt hàng tối thiểu là 10kg. Vui lòng liên hệ nếu có nhu cầu đặt ít hơn. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN

1. Thu Hái Bằng Tay

trà đinh thái nguyên, chè đinh, trá thái nguyên, trà tân cương thái nguyên, trà xanh tân cương thái nguyên
Thu hái và phân loại trà bằng tay.

2. Làm Héo

làm héo trà
Làm héo

3. Diệt Men

diệt men

4. Vò trà

vò trà
Vò trà băng tay

5. Xao khô

Bảng Giá Trà Sỉ 7
Xao khô

6. Thành phẩm

Bảng Giá Trà Sỉ 8